Okul Öncesi Eğitim

Farklı yetenekleri keşfi için her yaş grubuna göre kodlama, görsel sanatlar, müzik, akıl oyunları, beden eğitimi alanlarında ilgi alanlarına yönlendiren mentorluk alabileceği ve uygulama alanları ile sosyal becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

 

Sevili Anne-Babalar;

 “Başarılı Bir Toplumun Temeli
Erken Çocukluk Döneminde Yatar”

Küçük yaştaki çocukların sağlıklı gelişimleri; sağlıklı ve başarılı yetişkinliğin, sorumluluk sahibi vatandaşlığın, ekonomik olarak üretkenliğin, güçlü halkların, adil ve eşit bir toplumun oluşmasını sağlar.

 

Toplumsal uyarılma (social stimulation) kuramı, erken yaşta düzenli olarak yaşıtlarıyla birlikte olma ve oyun oynamanın çocukların sosyal bilişlerini geliştirerek onların sosyal becerilerini artıracağını yordamaktadır. (Clarke- Steward ve Allhusen, 2002; NICHD Early Child Care Research Network, 2001). Anaokullarının çocukların gelişimleri üzerindeki etkilerini inceleyen bazı çalışmalar, anaokulu deneyimi olan çocukların, olmayanlara göre, sosyal açıdan daha yeterli, kendine güveni olan, kendi kendine yeten, dışa dönük, yetişkinlerle olan ilişkilerinde daha olumlu, akranlarıyla daha ileri düzeyde oyunlar oynayabilen, sosyal ilişkileri daha iyi anlayabilen çocuklar olduklarını göstermiştir. (Andersson, 1989). Çocukların sosyal becerilerindeki bu farkın okul yıllarında da devam ettiği, daha fazla arkadaşları olduğu, sosyal faaliyetlerde daha etkin, akranları arasında daha popüler çocuklar oldukları bulunmuştur. Finlandiya, Almanya, İsveç, İngiltere, Norveç gibi ülkelerin bulunduğu 21 OECD ülkesi, okul öncesi eğitimde kalitenin geliştirilmesi ve yüksek öncelikli hedeflerin belirlenmesi amacıyla “erken çocukluk eğitimi” programlarını yeniden gözden geçirmişlerdir (OECD, 2004).

   

 

Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren, daha okula başlamadan çok önce öğrenmek ve keşfetmek için büyük bir heves duyarlar: etkin bir şekilde çevrelerini keşfederler, iletişim kurmayı öğrenirler ve çevrelerinde gördükleri şeylere dair fikirler oluşturmaya başlarlar. Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Bu nedenle çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve bu gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler. Böylece çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin ve toplumun üretken bir bireyi olabilmesinin yolu açılmış olur. Beyin okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için bu dönem, beynin çevresel etkilere en açık olduğu dönemdir. Bu kapsamda çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından ilişkilidir. Çevresel etkiler çocuğun beyin gelişimini olumlu yönde etkileyebileceği gibi, olumsuz çevre koşullarına bağlı olarak istenmeyen bir şekilde de etkileyebilir.

    

 

Çocuğun sağlıklı bir beyin gelişimine sahip olabilmesi için okul öncesi dönem boyunca sağlıklı beslenmesi, zengin uyarıcı bir çevre içinde bulunması ve çocuğa yeni öğrenme fırsatlarının sunulması gerekmektedir. Çevre, uyaranlar bakımından ne kadar zengin olursa çocuk o kadar hızlı gelişir ve öğrenir.  Ancak çocuğun ilk yıllarını uyaranların yetersiz olduğu, duygusal ve fiziksel desteğin yeterince sunulmadığı ve yeni öğrenme fırsatlarının yaratılmadığı bir çevrede geçirmesi çocuğun beyin gelişimini olumsuz etkiler. Bu durum ise çocuğun dil, bilişsel, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gecikmeler görülmesine, ayrıca davranış problemleri sergilemesine yol açar. Erken yaşam deneyimleri çocuğun okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair geliştireceği tutumları belirler ve okul başarısını etkiler. Okul öncesi dönemde olumlu deneyimler yaşayan çocuk okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair olumlu tutumlar geliştirir. Çocuğun erken yaşta olumsuz deneyimler yaşaması ise onun bütün eğitim yaşamını etkileyecek problemler yaşamasına neden olabilir. Okul öncesi çağda olumsuz deneyimleri olan çocuğun öz değerinin düşük olduğu, okulda ve okul sonrası yaşamda düşük başarı gösterdiği ve daha fazla davranış problemi sergilediği bilinmektedir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür.

Atlas Eğitim Kurumları olarak okul öncesi eğitimi önemsiyor ve Bu bilimsel kanıtlar ışığında, çağdaş okul öncesi eğitim programlarının, oyun temelli, çocuğun bireysel gereksinimlerini, ilgilerini merkeze alan, gerek fiziksel öğrenme ortamları gerekse psikolojik iklim bakımından sağlıklı, çağdaş eğitim standartlarına uygun bir şekilde donanmış okullarda, yetkin öğretmenlerle, aile ve toplumla işbirliği içerisinde yürütülmesine yürekten inanıyoruz.

 

Atlas Eğitim Kurumları olarak Okul Öncesi Eğitimdeki Amacımız

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

Onları ilkokula hazırlamak,

Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmak,

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,

Karakter eğitimi ile Kur’an-ı Kerim ve Manevi değerlerimizin sevgisini aşılamaktır.

 

Atlas Eğitim Kurumları olarak Okul Öncesi Eğitim de ki  Amaçlarımıza ulaşmak amacıyla  aşağıdaki Temel İlkeleri benimsiyoruz.

Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.

Okul öncesi eğitimi bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkelerimiz şunlardır:

 

Atlas Eğitim Kurumlarında okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Atlas Eğitim Kurumlarında okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini destekler, öz bakım becerilerini kazandırır ve onu ilkokula hazırlar.

Atlas Eğitim Kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmıştır.

Atlas Eğitim Kurumlarında etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmaktadır.

Atlas Eğitim Kurumlarında eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanır ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınır.

Atlas Eğitim Kurumlarında çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmektedir.

Atlas Eğitim Kurumlarında okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmektedir.

Atlas Eğitim Kurumlarında, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını öğretiyor; ona öz denetim kazandırıyoruz.

Atlas Eğitim Kurumlarında oyunun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olduğuna inanıyor, bütün etkinliklerimizi oyun temelli düzenliyoruz.

Atlas Eğitim Kurumlarında çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici tavır ve davranışlardan uzak duruyor, baskı ve kısıtlamalara asla yer vermiyoruz.

Atlas Eğitim Kurumlarında çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi destekliyor, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve yetişkinin güven verici yakınlığı her zaman sağlıyoruz.

Atlas Eğitim Kurumlarında çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi destekliyoruz.

Atlas Eğitim Kurumlarında çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmektedir.

Atlas Eğitim Kurumlarında programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri her zaman dikkate alınmaktadır.

Atlas Eğitim Kurumlarında eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmaktadır.

Atlas Eğitim Kurumlarında okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmiştir.

 

Atlas Eğitim Kurumları olarak Okul Öncesi Eğitim Kullandığımız Modellerimiz

Atlas Eğitim Kurumları olarak Okul Öncesi Eğitimde Yabancı Dil Eğitimi